JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Edukacija stručne službe škole

Pedagog i psiholog škole su 19. i 20. marta 2021. godine prisustvovale obuci u hotelu Park u Doboju. Obuka je održana u okviru programa „Jačanje intersektorske saradnje i referalnog mehanizma podrške djeci i njihovim porodicama u Republici Srpskoj“ koji podržavaju UNICEF BiH u saradnji sa vladama Švedske i Švajcarske .Obuku je organizovalo Društvo psihologa RS u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom RS. Edukacije imaju za cilj jačanje stručnih kapaciteta stručnih službi osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj. Na edukacijama su obrađene teme: Program : “Briga o djeci – zajednička odgovornost i obaveza”; “ Standardi rada stručnih saradnika u vaspitno-obrazovnim institucijama u Republici Srpskoj”, “Saradnja škole i porodice”.