JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Radionica na temu “Savremena žena u savremenom društvu”

U JU Medicinskoj školi Doboj, na inicijativu Savjeta učenika 14. marta organizovana je radionica na temu “Savremena žena u savremenom društvu”. Radionici su prisustvovale naše učenice Jelena Planinčevic, Sara Sarafijanović i Milica Demonjić sa koordinatorom Savjeta učenika.