JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Posjeta Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doboj

Savjet učenika Ekonomske škole organizovao je povodom Dana srednjoškolaca posjetu Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doboj. Prisustvovali su predstavnici Savjeta učenika Tehničke, Ugostiteljske i trgovinske škole i naše škole sa koordinatorima.
Načelnik odjeljenja Dejana Cocić-Hadžibrahimović i psiholog Snježana Demonjić predstavile su rad Centra za zaštitu mentalnog zdravlja govoreći o različitim aktivnostima i resursima ove ustanove. Takođe razgovarale su sa učenicima o njihovim nedoumicama, problemima i izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju.