JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Obilježavanje Dana škole

U sedmici od 25. do 29. marta 2024.godine u našoj školi održano je niz aktivnosti povodom obilježavanja Dana škole. Svi nastavnici i učenici bili su uključeni u ove aktivnosti. Organizovani su različiti kvizovi, kako iz stručnih predmeta tako i kvizovi koji provjeravaju opštu kulturu učenika i poznavanje istorije naše škole. Održane su i različite izložbe učeničkih radova nastalih na praktičnoj nastavi. U školskoj radionici organizovana je demonstracija pijanih naočara i simulatora vožnje. Najljepši ćirilični rukopisi ukrasili su hol škole, a logičke sposobnosti učenika bile su na ispitu na šahovskom takmičenju. Centralni događaj povodom obilježavanja Dana škole bila je priredba koja je održana u petak 29. marta na holu škole. Učenici su pokazali svoj glumački, recitatorski i muzički talenat.