JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Svečana dodjela diploma

Dana 14. juna u centralnom holu škole održana je svečana dodjela diploma za četiri odjeljenja četvrtog stepena i dva odjeljenja trećeg stepena. Direktor škole je pozdravio prisutne i uručio šest Vukovih diploma sljedećim učenicima: Slađan Stevanović, Jovan Jevtić, Helena Lazić, Jelena Planinčević, Sara Sarafijanović i Anastasija Đurić. Proglašen je maturant generacije četvrtog stepena – Slađan Stevanović i maturant generacije trećeg stepena – Dejan Bijelić.