JU SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA

Dan sigurnijeg interneta

U utorak 9. februara obilježili smo Dan sigurnijeg interneta. Na elektronskoj table školi emitovana je prezentacija o sigurnosti mladih na internetu. Ovaj međunarodni dan obilježavamo svake godine utorkom u drugoj sedmici, mjeseca februara. Ove godine Dan sigurnijeg interneta obilježava se pod sloganom “Zajedno za bolji internet” U cilju obilježavanja ovog datuma provode se razne manifestacije kroz škole i javne prostore s ciljem da se skrene pažnja javnosti na važnost sigurnog korištenja interneta kod djece i mladih. Takođe, organizuju se informativne radionice za djecu i roditelje, obezbjeđuju se mjesta na javnim prostorima sa informacijama o sigurnosti na internetu itd. Evropski centar za sigurniji internet ima naziv Insafe. Na stranici evropskog centra nalazi se mreža nacionalnih centara svake države članice Evropske unije. U cilju sprečavanja seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju i obezbjeđivanja informacija i alata za sigurno i odgovorno korištenje informacionih i komunikacijskih tehnologija, 2018. godine uspostavljen je Centar za sigurni internet (CSI) u Bosni i Hercegovini.